2021 UI-studieresultater (2023)

Graving i kaien, multitasking og mer

2021 UI Study Results (1)

Cassidy James Blaede Medgründer og CXO

15 min lesing

I løpet av de siste par månedene har vi utført en brukergrensesnittstudie for å grave inn i hvordan folk multitasker på elementært OS så vel som andre stasjonære og nettbrettoperativsystemer. Spesielt var vi interessert i bedre å lære hvordan folk bruker dokken, appstartere og vindusadministrasjon.

Ettersom vi fortsetter å iterere på kjerneopplevelsen til elementært OS, er vi også klar over nyere teknologier som Wayland som vi aktivt tar i bruk for å forbedre personvern, sikkerhet og ytelse – men å gjøre det krever omarbeiding av enkelte komponenter som dock- og vindusbehandling å bruke nye protokoller og APIer. Så lenge vi omarbeider noen av disse tekniske bitene, kan det være fordelaktig å tenke nytt og forbedre selve opplevelsen – i tillegg kan vi sikre at vi ikke skriver ny kode for å støtte eldre design bare fordi det var slik ting fungerte i forbi.

Hvis det hele høres litt ambisiøst ut... er det liksom! Imidlertid har vi tidligere jobbet med enlignende studierundt temaer, mørke stiler og nattlysmoduser som direkte resulterte i implementeringen av en systemomfattende mørk stil samt aksentfarger i elementært OS – ogvår advokatvirksomhet i det riketbidratt til å påvirkeGNOMEs bruk av en mørk stil på tvers av skrivebordsom vil fungere på både GNOME og elementært OS. Det arbeidet har vært underveis i mange år, men gevinsten er vel verdt det.

På dette tidspunktet i studien har vi våre rådata og har begynt å grave i dem for å identifisere mønstre og sette prioriteringer. Akkurat som med studien om mørk stil, kan det ta litt tid å få effekten av denne studien ut, men jeg ønsket å dele våre første funn for å sette i gang arbeidet. Vi har til hensikt å følge opp i fremtiden for å dele det vi har utledet fra dataene, og hvordan vi forventer at det vil påvirke designen vår fremover. Vi håper også at disse mer rå resultatene vil være til nytte for andre prosjekter og skrivebord hvis de ønsker å trekke sine egne konklusjoner; vi deltar gjerne i større diskusjoner på tvers av skrivebord og deler dette åpent for alle.

Spørsmål og RawStats

Studien ble utført som en nettundersøkelse lagt ut på sosiale medier og åpne kildekode-fora fra desember 2021 til januar 2022. Vi ba deltakerne først identifisere hvilke skrivebords- og nettbrettplattformer de brukte (inkludert Android på nettbrett, Chrome OS, elementært OS , GNOME, iPadOS, KDE, macOS, Ubuntu, Windows og andre Linux-baserte stasjonære datamaskiner), og hvor ofte de brukte hver plattform (fra aldri til daglig); en første titt på gruppering etter disse dataene avslørte ikke vesentlige forskjeller i svarene (rundt +/- 5 % forskjell for hvert alternativ), men vi vil fortsette å se på dataene for å se om noen signifikante mønstre dukker opp. I så fall vil vi publisere en oppdatering av disse funnene.

Følgende spørsmål ble presentert i disse seksjonene og denne rekkefølgen:

Appstart og søk

f.eks. Applikasjonsmenyen på elementært OS, Launchpad på macOS, Start-menyen på Windows, etc.

Denne delen hadde 2 843 svar.

Hvor ofte klikker/trykker du på en app i en appstarter for å åpne de ofte brukte appene dine?

Unntatt bruk av søk, f.eks. å klikke på et appikon i applikasjonsmenyen på elementært OS, Launchpad på macOS, Start-menyen på Windows, etc.

 • Aldri
 • Sjelden (mindre enn ukentlig)
 • Ofte (omtrent ukentlig)
 • Daglig (flere ganger i uken)

Av respondentene,10 %svarte at dealdriklikk eller trykk på en app i en appstarter for å åpne ofte brukte apper.25 %svartesjelden,22 %svarteofte, og den største gruppen kl43 %svartedaglig. Med litt enkel gruppering kan vi se på resultatene på en annen måte:

 • Over90 %av respondentene klikker/trykker på en app i en appstarter for å åpne de ofte brukte appene deresi hvert fall noen ganger.

 • Rundt65 %av respondentene klikker/trykker ofte eller daglig på en app i en appstarter for å åpne de ofte brukte appene sine, mens ca.35 %gjør det sjelden eller ikke i det hele tatt.

Når man ser på hyppige eller daglige brukere av elementært OS spesifikt, var sammenbruddet veldig likt:8 %aldri,24 %sjelden,23 %ofte, og45 %daglig.

Hvor ofte bruker du søk for å åpne appene du bruker ofte?

f.eks. søk etter navn eller funksjon i applikasjonsmenyen på elementært OS, Spotlight på macOS, søk på Windows, etc.

 • Aldri
 • Sjelden (mindre enn ukentlig)
 • Ofte (omtrent ukentlig)
 • Daglig (flere ganger i uken)

5 %svartealdri,1. 3%svartesjelden,18 %svarteofte, og klart flertall kl64 %svartedaglig. I likhet med ovenfor kan vi omformulere dette litt:

 • Rundt95 %av respondentene bruker søk for å åpne appene de bruker oftei hvert fall noen ganger.

 • Rundt82 %av respondentene bruker ofte eller daglig søk for å åpne sine ofte brukte apper mens de er rundt18 %gjør det sjelden eller ikke i det hele tatt.

Når man ser på hyppige eller daglige brukere av elementært OS spesifikt, var sammenbruddet likt:7 %aldri,16 %sjelden,22 %ofte, og55 %daglig.

Vi spurte også: "Noe annet å dele om hvordan du starter apper og søker?", og vi har gravd gjennom disse svarene i fritt format. Mange avklarer når og hvordan folk foretrekker å bruke søk fremfor en appstarter.

Dock eller oppgavelinje

Dette første spørsmålet ble brukt som et filter for følgende spørsmål; personer som svarte "ja" mottok de oppfølgende dokrelaterte spørsmålene, mens alle som svarte "nei" eller "ikke sikker" hoppet over resten av delen.

Bruker du en dock eller oppgavelinje?

f.eks. dokken på elementært OS eller macOS, oppgavelinjen på Windows, et panel osv.

 • Ja
 • Nei
 • Ikke sikker

86 %svarteja,1. 3%svarteNei, og2 %svarteikke sikker. Som et resultat fikk følgende spørsmål i denne delen 2 431 svar.

Hvor ofte bruker du en dock eller oppgavelinje for å åpne appene du bruker ofte?

f.eks. dokken på elementært OS eller macOS, oppgavelinjen på Windows, et panel osv.

 • Aldri
 • Sjelden (mindre enn ukentlig)
 • Ofte (omtrent ukentlig)
 • Daglig (flere ganger i uken)

Av de som bruker en dock eller oppgavelinje,3 %svarte dealdribruke den til å åpne ofte brukte apper,5 %svartesjelden,14 %svarteofte, mens den største gruppen kl79 %svartedaglig. Gruppering av svarene:

 • 97 %av respondentene som bruker en dock eller oppgavelinje, bruker den i det minste noen ganger for å åpne de ofte brukte appene sine

 • Rundt93 %gjør det ofte eller daglig

Når man ser på hyppige eller daglige brukere av elementært OS spesifikt, var sammenbruddet likt, med en større skjevhet mot daglige brukere:1%aldri,3 %sjelden,11 %ofte, og85 %daglig.

Fjerner eller erstatter du standardelementene på dokken eller oppgavelinjen?

f.eks. dokken på elementært OS eller macOS, oppgavelinjen på Windows, et panel osv.

 • Ingen
 • Noen få (mindre enn halvparten)
 • De fleste (halvparten eller mer)
 • Alle

Av de som bruker en dock eller oppgavelinje,2 %svarte de fjerne eller erstatteingenstandardelementer på dokken eller oppgavelinjen.21 %svarte de fjerne eller erstatteNoen(mindre enn halvparten),58 %svarte de fjerne eller erstattemest(halvparten eller mer), og19 %svarte de fjerne eller erstatteallestandardelementene. Gruppering av svarene annerledes:

 • En kjempestor98 %av respondentene fjerner eller erstatter i det minste noen elementer på dokken eller oppgavelinjen

 • Rundt76 %av respondentene fjerner eller erstatter halvparten eller flere av elementene

Når man ser på hyppige eller daglige brukere av elementært OS spesifikt, var sammenbruddet veldig likt:2 %ingen,23 %Noen,60 %halv,15 %alle.

Legger du til eller fester apper du bruker ofte til dokken eller oppgavelinjen?

f.eks. dokken på elementært OS eller macOS, oppgavelinjen på Windows, et panel osv.

 • Ja
 • Nei

Av de som bruker en dock eller oppgavelinje,93 %svarteja, legger de til eller fester apper de bruker ofte til dokken eller oppgavelinjen, mens7 %svarteNei, det gjør de ikke.

Når man ser på hyppige eller daglige brukere av elementært OS spesifikt, var sammenbruddet enda mer til fordel for festing:96 %ja,4 %Nei.

Filer og mapper

Deretter gravde vi i filer og mapper – spesielt når de er knyttet til kaien. Denne delen var velg-alt-som-gjelder og hadde 2843 svar.

Hvordan åpner du vanligvis filer og mapper?

Velg alt som passer

 • OS-omfattende søk

 • Filbehandlingsapp (f.eks. Filer på elementært OS, Finder på macOS, Utforsker på Windows, etc.)

 • Oppgavelinje eller dokkingstasjon (f.eks. festede filer eller snarveier)

 • Fra innsiden av apper (f.eks. åpne et dokument fra innsiden av en tekstbehandlingsapp)

 • Filer og mapper holdes på skrivebordet'

 • Annet...: _______________

30 %svarte de vanligvis åpner filer og mapper ved hjelp avOS-omfattende søk,96 %svarte afilbehandlingsapp,15 %svarteoppgavelinje eller dock,43 %svartefra innsiden av apper, og1. 3%svarte at filene og mappene deres beholdespå skrivebordet. Avannensvarene var mange avklaringer om valgene, men vi har klart å samle det mest populære vesenet7 %av svar som nevner en form for terminal eller CLI.4 %svarteannenuten å utdype svaret.

Resultatene for hyppige eller daglige brukere av elementært OS er like:27 %svarteOS-omfattende søk,96 %svartefilbehandler,17 %svarteoppgavelinje eller dock,45 %svartefra innsiden av apper, og1. 3%svartepå skrivebordet.

Multitasking

Denne delen kommer inn på hvordan respondenter multitasker, f.eks. bytte mellom apper og windows. Vår interesse her er spesifikt å forstå hvordan dokken passer inn i multitasking og vindusadministrasjon, men vi ønsket ikke å lede svar i en eller annen retning. Denne delen var velg-alt-som-gjelder og hadde 2843 svar.

Hvordan vet du vanligvis hvilke apper som er åpne i bakgrunnen?

 • Dock eller oppgavelinje

 • Alt+tabulator eller vindubytte

 • Multitasking-visning (f.eks. Multitasking View på elementært OS, Mission Control på macOS, Task View på Windows, Activity View på GNOME, etc.)

 • Annet...: _______________

69 %svartedock eller oppgavelinje,41 %svartealt+tab eller vindubytte,59 %svartemultitasking-visning.2 %svarteannenuten å utdype svaret. Mindre enn1%svarte med noen omtale av en oppgavebehandling eller systemovervåker, mens rundt2 %svarte med en omtale av systemstatusfeltet-ikoner eller app-indikatorer.

Resultatene for hyppige eller daglige brukere av elementært OS er like, med en betydelig større skjevhet for dokken:75 %svartedock eller oppgavelinje,43 %svartealt+tap, og60 %svartemultitasking-visning.

Hvordan bytter du vanligvis mellom åpne apper?

 • Dock eller oppgavelinje

 • Alt+tabulator eller vindubytte

 • Multitasking-visning (f.eks. Multitasking View på elementært OS, Mission Control på macOS, Task View på Windows, Activity View på GNOME, etc.)

 • Annet...: _______________

53 %svartedock eller oppgavelinje,73 %svartealt+tab eller vindubytte,52 %svartemultitasking-visning.

Resultatene for hyppige eller daglige brukere av elementært OS er like, med en høyere skjevhet for dokken:58 %svartedock eller oppgavelinje,73 %svartealt+tap, og51 %svartemultitasking-visning.

Hvordan bytter du vanligvis mellom åpne vinduer i samme app?

 • Dock eller oppgavelinje

 • Alt+tabulator eller vindubytte

 • Multitasking-visning (f.eks. Multitasking View på elementært OS, Mission Control på macOS, Task View på Windows, Activity View på GNOME, etc.)

 • Annet...: _______________

43 %svartedock eller oppgavelinje,62 %svartealt+tab eller vindubytte,45 %svartemultitasking-visning.

Resultatene for hyppige eller daglige brukere av elementært OS er identiske:43 %svartedock eller oppgavelinje,62 %svartealt+tap,45 %svartemultitasking-visning.

Vi spurte også: "Noe annet å dele om hvordan du bruker multitasking?", og vi har gravd gjennom disse svarene i fritt format. Noen av høydepunktene for meg har vært omtale av flere skjermer, flislegging og multi-touch-bevegelser.

Lukker apper

Vi ønsket å være sikker på å dekke hvordan dokken brukes til å lukke apper, men ønsket ikke å stille ledende spørsmål; som sådan spurte vi hvordan folk vanligvis lukker apper og inkluderte dokken som ett av mange alternativer. Denne delen var velg-alt-som-gjelder og hadde 2843 svar.

Hvordan lukker du vanligvis apper som er åpne?

 • Lukkes med en knapp i appen/på tittellinjen

 • Bruke en kontekstmeny på dokken/oppgavelinjen

 • Tastatursnarveier (f.eks. Ctrl+Q eller Alt+F4)

 • Fra en multitasking-visning (f.eks. Multitasking View på elementært OS, Mission Control på macOS, Task View på Windows, Activities View på GNOME, etc.)

 • Annet...: _______________

85 %svarteen knapp i appen/på tittellinjen,23 %svartekontekstmenyen på dokken/oppgavelinjen,62 %svartetastatursnarveier,29 %svartemultitasking-visning.1%svarteannenuten å utdype svaret.

Resultatene for hyppige eller daglige brukere av elementært OS er like:87 %svarteen knapp i appen/på tittellinjen,24 %svartekontekstmenyen på dokken/oppgavelinjen,58 %svartetastatursnarveier,26 %svartemultitasking-visning.

Apphandlinger

Som ovenfor ønsket vi å være sikker på å dekke hvordan dokken spesifikt brukes til apphandlinger, men vi ønsket ikke å stille ledende spørsmål. Dette første spørsmålet ble brukt som et filter for følgende spørsmål; personer som svarte "ja" mottok de oppfølgende handlingsrelaterte spørsmålene, mens alle som svarte "nei" eller "ikke sikker" hoppet over resten av delen.

Bruker du apphandlinger eller snarveier?

For å hoppe til en spesifikk del eller funksjon i en app *uten å åpne appen først.* For eksempel «Nytt inkognitovindu» for en nettleser eller «Skriv melding» for en e-postklient.

 • Ja
 • Nei
 • Ikke sikker

54 %svarteja,34 %svarteNei, og1. 3%svarteikke sikker. Som et resultat fikk følgende spørsmål i denne delen 1595 svar.

Hvordan bruker du vanligvis apphandlinger?

For å hoppe til en spesifikk del eller funksjon i en app *uten å åpne appen først.* For eksempel «Nytt inkognitovindu» for en nettleser eller «Skriv melding» for en e-postklient.

 • Søk (f.eks. søk etter handlinger etter navn i en appstarter)

 • Kontekstmeny i appstarteren (f.eks. høyreklikk eller lenge trykk på et appikon i applikasjonsmenyen, startmenyen osv.)

 • Hurtigmeny på dokken (f.eks. høyreklikk eller lenge trykk på et appikon på dokken eller oppgavelinjen)

 • Annet...: _______________

41 %svarteSøk,53 %svartekontekstmeny i appstarteren,66 %svartekontekstmeny på dock.

Hyppige eller daglige brukere av elementært OS svarte på samme måte, men med en interessant skjevhet mot kaien i forhold til andre metoder:36 %svarteSøk,46 %svarteappstarter, og68 %svarteBrygge.

Vi spurte også: «Noe annet å dele om hvordan du bruker apphandlinger?», og vi har gravd gjennom disse svarene i fritt format. Noen høydepunkter handlet om at de ble mer brukt på mobile operativsystemer, at de skulle ønske at flere apper støttet dem, at de glemmer at dette er en funksjon, og hvordan de fungerer på andre operativsystemer.

Oversiktlig informasjon

Disse spørsmålene var igjen for å se på hvordan dokken brukes, men ble skrevet for å være ikke-ledende og inkludere dokken som ett av flere alternativer. I motsetning til tidligere spørsmål ble disse også valgt ut som passerutenet "annet"-alternativ i fritt format.

Hvor ser du for å sjekke statusen til langvarige oppgaver?

f.eks. fremdriften til en nedlasting

 • Varsler
 • Fremdriftslinje på appens dock-/oppgavelinjeikon
 • I selve appvinduet

45 %svartevarsler,60 %svartefremdriftsindikator, og74 %svartei appvinduet. Mindre enn1%hoppet over spørsmålet.

Svarene fra hyppige eller daglige brukere av elementært OS var like, men med særlig færre avhengige av varsler og en litt større skjevhet mot fremdriftslinjen for dock (muligens fordi elementært OS har denne funksjonen, mens noen andre plattformer ikke gjør det):34 %svartevarsler,63 %svartefremdriftsindikator i dock, og72 %svartei appvinduet.

Hvor ser du for å se elementer som trenger handling i en app?

f.eks. utestående oppgaver, eller nye meldinger

 • Varsler
 • Merke på appens dock-/oppgavelinjeikon
 • I selve appvinduet

67 %svartevarsler,59 %svarteskilt, og60 %svartei appvinduet. Mindre enn1%hoppet over spørsmålet.

Resultatene for hyppige eller daglige brukere av elementært OS er like, men med en mye større skjevhet mot dokkemerker - muligens fordi elementært OS har denne funksjonen som standard, men andre plattformer ikke:66 %svartevarsler,67 %svarteskilt, og57 %svartei appen.

Noe annet?

Til slutt spurte vi "Noe annet å dele om emnene i denne studien?", og vi vil lese gjennom disse svarene for å bedre forstå noen av de mer kvalitative aspektene ved studien sammenlignet med rådataene.

Hva blir det neste

Vi har begynt å analysere og bruke disse dataene til å planlegge for vår nye Wayland-kompatible dock; mer om den innsatsen snart! I mellomtiden, følg med på våroffentlig prosjektstyre.

Ordlyd og egenrapportering fra brukergrensesnittstudien kan påvirke resultatene, og jeg later ikke som om denne prøven taler for hele FreeDesktop-brukere. Det er imidlertid et nyttig datasett med 2843 svar som kan hjelpe med å identifisere større mønstre. Prosentandeler fra studien er avrundet til nærmeste prosent, så du kan se at ting summerer seg til 101 % eller lignende hvis det er halve prosent involvert.

Takk skal du ha

Takk til alle våre støttespillere, støttespillere og kunder! Dine bidrag gjør det elementære mulig. Hvis du vil hjelpe til med å bygge og forbedre elementært OS, ikke nøl med detBli involvert.

image/svg+xml image/svg+xml

Vi vil spesielt takkeHeather Ellsworthtilsponsingdette blogginnlegget og støtter arbeidet vårt.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 19/11/2023

Views: 6391

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.