Slik måler du høyde ved hjelp av telefonen - Gjør teknologien enklere (2023)

Å måle høyden din på telefonen kan avsløre mye om været og leveforholdene der du befinner deg. Selv om du ofte bruker telefonens plassering for 2D-navigasjon på gatenivå, kan de samme satellittene også hjelpe deg med å finne avstanden din over havet. Denne opplæringen viser hvordan telefonen din kan måle høyden din med overraskende nøyaktighet når den er sammenkoblet med en barometrisk trykksensor og en datatilkobling (hvis det er en tilgjengelig).

1. Nøyaktig høydemåler (Android)

En av de mer populære alternativene og også en av de beste.Nøyaktig Altimererlar deg måle høyden din på telefonen med tre forskjellige metoder – alle uten Internett-tilkobling. Den bruker satellitttriangulering, bakkehøyde fra et globalt høydekart og en trykksensor (hvis enheten din har en). Mellom disse tre er nøyaktigheten ganske solid.

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (1)

Den sporer dine tidligere turer, viser deg en elegant graf som viser dine tidligere høydebevegelser og bruker turgåervennlige kart som viser konturlinjer, navn på relevante topper og annen viktig informasjon.

Gratisversjonen er annonsestøttet, men det er ikke noe for ekkelt.

Merknader om bruken:

 • Tre forskjellige metoder for høydemåling
 • Turkart
 • Mulighet for å dele bilder av stedsnavn og høyder.

2. Høyde ved hjelp av kompassappen (iOS)

Den raskeste måten å få høydemåling på en iPhone er å bruke standard Compass-appen. Hvis telefonen din er i stand til å koble til en satellitt og få en god forbindelse, vil Compass-appen vise dine nøyaktige posisjonskoordinater og høyde.

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (2)

Dessverre er det ingen slik app til stede i Android som standard. Heldigvis finnes det flere tredjepartsapper for å se høyden din. Vanligvis varierer ikke nøyaktigheten mye siden de bruker samme metode for å beregne høyde, så du kan bruke dem også.

Merknader om bruken:

 • Integrert i iPhone – ikke behov for tredjepartsapper
 • Nøkkelinformasjon på et øyeblikk, men funksjonen mangler detaljer

3. Min høyde (iOS/Android)

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (3)

My Altitude er en komplett løsning for de fleste høydebehovene dine. Du får se høyden, koordinatene, barometertrykket, vannets kokepunkt, været – til og med NOAA-data du kan laste ned for å bruke appen offline. Den kommer ikke med noen sporings- eller graffunksjoner, men har et verktøy som lar deg ta et bilde med vedlagte koordinater, høyde og andre detaljer. My Altitude er tilgjengelig for nedlasting på beggeiOSogAndroid.

Merknader om bruken:

 • Nøyaktig beregning av høyde
 • Barometrisk trykk rapportert å være unøyaktig
 • Flott for journalføring

4. Høydemåler og høyde-widget (Android)

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (4)

Denne appen fraDS programvare(bare på Android) bruker steds-, barometer- og geospatiale undersøkelsesdata for å hjelpe deg med å få nøyaktige høyde- og høydeavlesninger. I tillegg kommer den med en rekke kart og en funksjon som lar deg registrere og tegne en graf for høydetrender.

Å kunne bytte enkelt mellom høyde (SRTM- og USGS-innstillingene er begge for høyde) og høyde (GPS og Bar) er en flott funksjon, siden sammenligning av de to målingene kan hjelpe deg med å få en følelse av hvor nøyaktig høyden din er.

Hvis du har et barometer ombord, gir appen også en rekke kalibreringsalternativer, slik at du kan hente dataene fra nærmeste flyplass eller stille inn dem manuelt. Detaljnivået, variasjonen av høyde/høydeinnstillinger og sporingsfunksjoner gjør den til et utmerket valg som arbeidshest høydemåler.

Merknader om bruken:

 • Bytt enkelt mellom høyde og høyde
 • Bruk landmålingshøydeverdier
 • Fine sosiale funksjoner, som bildedeling

5. Høydemåler GPS – Hike & Trek (iOS)

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (5)

DetteiOSappen kommer med standard høydemåler, barometer og kompass, pluss en skritteller og reisemåler slik at du kan visualisere avstanden og høydeendringene dine. Det er til og med en SOS-funksjon som automatisk kan sende noen posisjonen din i en nødssituasjon. Det er tursporingen som skiller denne appen fra hverandre, siden mange iOS-høydemålere ikke kommer med den funksjonen.

Merknader om bruken:

 • Utmerkede reisesporingsfunksjoner
 • UI kan være vanskelig

6. Høydemåler Ler (Android)

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (6)

Denne appens design får deg til å føle at du er i en flycockpit, men du kan ikke argumentere med de rike dataene du får ut av den.Høydemåler Ler(tilgjengelig på Android) gir deg en full avlesning av posisjonen din og miljøforhold pluss en rekke kart og gode sporingsfunksjoner.

Den kan beregne høyde basert på både GPS- og barometeravlesninger og forteller deg til og med den estimerte feilen til GPS-dataene du får. Den har ikke visualiseringsverktøy for å spore høydeendringer eller høydedata, men den kommer med nok andre funksjoner til å kompensere for disse manglene.

Merknader om bruken:

 • Beregner høyde med GPS og barometer
 • Påtrengende annonser i gratisversjon

7. Høydemåler (Android)

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (7)

EXA-verktøy' Høydemåler for Android gir ikke mye ekstra data, men grensesnittet er lett å lese, og sporingsfunksjonen kan faktisk være en av de beste på denne listen, takket være den pent presenterte høydeendringens graf. Den kommer med mange annonser (du kan bli kvitt dem ved å gå premium), men de er ikke uhåndterlige, og selve appen fungerer bra.

Merknader om bruken:

 • Høydeendringsgraf er en flott funksjon
 • Rapporter om krasj

ofte stilte spørsmål

1. Hva er forskjellen mellom høyde og høyde?

Begrepene "Altitude" og "Elevation" brukes vanligvis om hverandre, men det er en stor forskjell mellom de to. En "høyde" er det vertikale målet fra et spesifikt datum eller plan, som for det meste er havnivå. Derfor er en høyde høyden din fra gjennomsnittlig havnivå (også kjent som 0 fot).

På den annen side brukes "elevation" vanligvis for å spesifisere høyden noe stiger til, for eksempel bakkenivå, en bygning osv. Enhver høyde måles over en spesifikk bakkehøyde og publiseres vanligvis på spesifikke kart eller diagrammer.

Et eksempel: høyden til et spesifikt landemerke kan være 700 fot over gjennomsnittlig havnivå. Hvis du var på nøyaktig posisjon i en høyde på 2000 fot, ville høyden din være 2000 fot over gjennomsnittlig havnivå (MSL), men høyden din ville være 1300 fot over bakkenivå (AGL) (2000-700 = 1300 fot).

2. Hvordan måler en telefon høyde?

Mens telefonen din kan måle høyde, kan du beregne den nøyaktige høyden over bakken hvis du vet høyden til bakken under. Det viktigste verktøyet for høydemåling i telefonens arsenal er GNSS/GPS-mottakeren. Hvis telefonen din kan finne minst fire satellitter, med én direkte over hodet, kan du vanligvis få en nøyaktig høydeavlesning innenfor 10 til 20 meter (35 til 70 fot). Godt satellittmottak er imidlertid ikke alltid garantert, og selv om GPS-basert høyde fungerer mesteparten av tiden, kan det fortsatt være gjenstand for ganske store feil.

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (8)

Derfor er mange moderne telefoner også utstyrt med barometriske trykksensorer (barometre). Fordi tyngdekraften trekker alt ned mot jorden, inkludert atmosfæren, blir trykket lavere når høyden din øker. Å måle denne endringen hjelper telefonen din med å finne ut hvor langt opp eller ned du har gått.

Skiftende vær kan imidlertid også påvirke atmosfærisk trykk, så de fleste høydemåler-apper vil prøve å få de nyeste trykkdataene fra en nærliggende meteorologisk stasjon. Dette gir appen noe å sammenligne trykkendringene med. Barometerbaserte høydemålinger kan fortsatt fungere uten en datatilkobling, men du må kanskje kalibrere den manuelt.

3. Bør jeg bare få en ekte høydemåler?

Hvis "ain't no mountain high enough" er mindre en sangtekst og mer et livsmotto for deg, kan du ha øyet på en ikke-telefonhøydemåler. Den gode nyheten er at dette sannsynligvis ikke er nødvendig for å måle høyden hvis telefonen din har et anstendig GNSS-brikkesett og et barometer, ettersom tester har vist at smarttelefoner og høydemålere har omtrent samme nøyaktighet.

Det du sannsynligvis trenger, er imidlertid engod GPS-app og kanskje en som kan brukes offline. En annen praktisk hjelper ville væreen av disse skritteller-appene.

Bildekreditt:Trilateracion

How to Measure Altitude Using Your Phone - Make Tech Easier (9)

Robert Zak

Content Manager hos Make Tech Easier. Liker Android, Windows og fikser med retrokonsoll-emulering til bristepunktet.

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Våre nyeste opplæringsprogrammer levert rett i innboksen din

 • Facebook
 • kvitring
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 25/12/2023

Views: 6491

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.